Imię
Nazwisko
PESEL
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
stacjonarny lub komórkowy (np. 123456789)

Tagi: kredyt prostoliczony, kredyt gotówkowy, promocja, pożyczka, najniższa rata kredytu, niska rata kredytu, tani kredyt gotówkowy

POLTYKA PRYWATNO¦CI

W Credit Agricole Bank Polska S.A. chronimy prywatność użytkowników naszych serwisów internetowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami wyjaśniającymi podstawowe zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego.

Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych w nim podanych do Credit Agricole Bank Polska S.A. w celu wskazanym we wniosku. Dane będą przetwarzane przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w zakresie umożliwiającym kontakt telefoniczny doradcy Credit Agricole Bank Polska S.A. z użytkownikiem w celu potwierdzenia danych, przekazania informacji o danym produkcie i dokonania innych czynności związanych z realizacją wniosku.

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Orląt Lwowskich 1, Wrocław 53-605, jest administratorem podanych przez użytkownika we wniosku danych osobowych. Dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawiania.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podane przez Klienta we wniosku dane będą przetwarzane przez Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich 1 oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A w celu oceny zdolności Klienta przed zawarciem umowy.

W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: info@credit-agricole.pl