Credit Agricole


Formularz odstąpienia od umowy kredytu na zakup towarów/usług

Aby złożyć odstąpienie poprzez formularz, należy :
  • uzupełnić wymagane w formularzu pola,
  • załączyć skan dwóch stron dowodu osobistego
  • zatwierdzić formularz kodem, który Bank prześle niezwłocznie w formie SMS na podany w formularzu nr telefonu komórkowego
  • przesłać formularz do Banku.

Bank na podany w formularzu nr telefonu i adres e-mail prześle wiadomość potwierdzająca, czy złożone odstąpienie jest skuteczne.

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
** Wypełnienie pól nie jest obowiązkowe.

Dane wnioskodawcyDane umowy kredytowej

W związku z odstąpieniem od umowy kredytowej oświadczam, że (proszę zaznaczyć jedną z poniższych opcji):**

Rozliczenie się klienta ze Sprzedawcą za towar nie wpływa na skuteczność odstąpienia.

Załączenie skanu obu stron dowodu osobistego jest konieczne do potwierdzenia Pani / Pana tożsamościZałącz skan / skany dowodu osobistego i zweryfikuj czy załączony dokument jest czytelny. Akceptowane formaty pliku to png, jpg, jpeg, pdf, gif, bmp. Maksymalny rozmiar każdego pliku to 0,5 MB (możliwe jest zeskanowanie kilku dokumentów do jednego pliku).