Credit Agricole


Formularz odstąpienia od umowy kredytu na zakup towarów/usług

Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy kredytowej jest uzupełnienie wymaganych w formularzu pól, zatwierdzenie formularza kodem, który Bank prześle niezwłocznie w formie SMS na podany w formularzu nr. Telefonu komórkowego i przesłanie formularza do Banku.

Bank na podany poniżej w formularzu nr tel. komórkowego i adres e-mail prześle wiadomość potwierdzająca czy złożone odstąpienie jest skuteczne.

Prosimy o upewnienie się, czy podane przez Panią/Pana dane są poprawnie wypełnione, ponieważ tylko ich prawidłowość umożliwi odstąpienie od umowy kredytowej.
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
** Wypełnienie pól nie jest obowiązkowe.

Dane wnioskodawcy

Dane umowy kredytowej

W związku z odstąpieniem od umowy kredytowej oświadczam, że (proszę zaznaczyć jedną z poniższych opcji):**

Rozliczenie się klienta z partnerem za towar nie wpływa na skuteczność odstąpienia.