Wniosek o otwarcie Konta PROSTOoszczędzającego


Prosimy o upewnienie się, czy podane przez Państwa dane, w szczególności numery telefonów oraz adres e-mail, są prawidłowe.


Informujemy, że podczas kontaktu z Doradcą potrzebne będą dane z dowodu. Prosimy, aby Państwo zapewnili sobie do niego wygodny i szybki dostęp w trakcie rozmowy.

Credit Agricole Bank Polska S.A. zastrzega sobie prawo do:

  • odpowiedzi na wysłany wniosek poprzez kontakt telefoniczny bądź e-mail,
  • odmowy kontaktu w przypadku stwierdzenia, że podane w formularzu dane są nieprawdziwe

Moje dane osobowe
Imię
Drugie imię
Nazwisko
PESEL
Nazwisko panieńskie matki
adres e-mail
Telefon kontaktowy
 
Dane uzupełniające
Data urodzenia
  dd/mm/rrrr
Obywatelstwo
Typ dokumentu tożsamości
Data wydania dokumentu tożsamości
  dd/mm/rrrr
Data ważności dokumentu tożsamości
  dd/mm/rrrr
Dokument wydany bezterminowo
Adres zameldowania
Miejscowość
Kod pocztowy
-
Ulica
Nr domu
Nr mieszkania
Adres do korespondencji
Taki sam jak zameldowania
Pytanie identyfikacyjne
Pytanie    Własne pytanie
Odpowiedź
Dodatkowe produkty i usługi
Karta do konta   tak   nie
Ubezpieczenie konta   tak   nie   oferta
Usługa "oszczędzam na okrągło"   tak   nie
Autoryzacja w serwisie internetowym   hasło sms   token sprzętowy
 
 
Prosimy o zweryfikowanie podanego numeru telefonu
telefon kontaktowy  
oraz adresu e-mail
adres e-mail

wyślij