Credit Agricole

Zgłoszenie odbiorcy płatności promocyjnej

Krok 1
Dodaj odbiorcę płatności do konta w serwisie internetowym CA24, w serwisie telefonicznym CA24 lub w placówce Banku.
Krok 2
Wypełnij poniższy formularz, załączając elektroniczny dokument sprzedaży (elektroniczną wersję, skan lub czytelne zdjęcie dokumentu potwierdzającego płatność, np. faktury, rachunku, bankowego potwierdzenia płatności na rzecz odbiorcy)*. W jednym zgłoszeniu można dodać max.3 odbiorców.
Uwaga – dane wprowadzone do formularza muszą być zgodne z załączonym obrazem dokumentu sprzedaży.
Krok 3
W ciągu 2 dni roboczych Bank powiadomi Cię o uwzględnieniu odbiorcy w promocji przez pocztę wewnętrzną dostępną po zalogowaniu do serwisu internetowego CA24.

Dane osobowe Posiadacza konta:

Proszę podać pełen, 26 cyfrowy numer rachunku konta w Credit Agricole.

Dane odbiorcy:

Nazwa odbiorcy wprowadzana do formularza powinna być tożsama z nazwą zdefiniowaną w serwisie internetowym.
Proszę podać pełen, 26 znakowy numer rachunku odbiorcy płatności.

Dane drugiego odbiorcy:

Nazwa odbiorcy wprowadzana do formularza powinna być tożsama z nazwą zdefiniowaną w serwisie internetowym.
Proszę podać pełen, 26 znakowy numer rachunku odbiorcy płatności.

Dane trzeciego odbiorcy:

Nazwa odbiorcy wprowadzana do formularza powinna być tożsama z nazwą zdefiniowaną w serwisie internetowym.
Proszę podać pełen, 26 znakowy numer rachunku odbiorcy płatności.
*Potwierdzenie Płatności musi być wystawione przez podmiot dostarczający dane Medium na imię i nazwisko Uczestnika, jego małżonka lub innych osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z Uczestnikiem, zawierający numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności oraz dotyczyć nieruchomości, której adres został wskazany w Banku jako adres zamieszkania lub adres korespondencyjny Uczestnika (w szczególności zawierająca wskazane informacje faktura VAT)